به وب سایت تغذیه و رژیم درمانی

فرناز سپندار خوش آمدید

Articles

Article: Effects of L-Carnitine Supplementation on Cardiovascular and Bone Turnover Markers in Patients with Pemphigus Vulgaris under Corticosteroids Treatment: A Randomized, Double-Blind, Controlled Trial

"Effects of L-Carnitine" Supplementation on biomarkers of oxidative stress, antioxidant capacity and lipid profile, in patient's whit pemphigus vulgaris: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial

Publications The correlation between resting metabolic rate and metabolic syndrome may be mediated by adipokines in overweight and obese women

تسلیم نشو آغاز همیشه سخت ترین مرحله است

فرناز سپندار

تنها کسی که باعث عقب ماندن شما می شود در واقع خودتان هستید. بهانه دیگر کافیست. وقت تغییر است. زمان آن فرا رسیده که طور دیگری زندگی کنید. برای شروع لازم نیست عالی باشی اما برای عالی شدن باید شروع کنی شروع کن... همین الان

هیچ اثر شاهکاری تا به امروز توسط هنرمندی تنبل ساخته نشده